Ons doel is: voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor onze jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Stichting De Appelschout is een ouderinitiatief, dat zijn naam te danken heeft aan de straat waarin zij wonen. Het bijzondere van de stichting is dat de begeleiding van de bewoners op een specifieke wijze gebeurt. De mens wordt hierbij gezien als een geheel, werkend vanuit denken, voelen en willen. Onze bewoners worden begeleid door professionals waarvoor stichting De Appelschout een samenwerkings-overeenkomst met WoondroomZorg heeft afgesloten, die voortdurend meekijken wat er wél kan, uitgaande van de unieke talenten van de bewoners. Ze vragen zich steeds af: “Wie staat er voor me en wat heeft hij/zij nodig?”

Binnen het begeleid wonen zie je deze benadering steeds naar voren komen. De mens met een beperking staat niet op een zijspoor; met de bijzondere kwaliteiten die hij/zij heeft, ligt er voor hem/haar ook een toekomst in het verschiet.

Voor 4 jong volwassenen is er een woonplek gerealiseerd met 24 uur zorg. Binnen dit ouderinitiatief is veel aandacht voor de sociale omgeving, een harmonieus klimaat en de lichamelijke gesteldheid. Ouders en familie zijn betrokken bij de groei en het zelfontplooiingsproces van de bewoners. Ouders kunnen ook zitting nemen in het bestuur van de stichting. Met onze manier van wonen met zorg willen we “het gezonde” in iedere persoon versterken en gaan we uit van gelijkwaardigheid en respect.

Ritme en regelmaat zijn voor deze jong volwassenen met een verstandelijke beperking erg belangrijk. We brengen een duidelijk ritme in de dag aan, maar ook in de week, maand, seizoenen en jaar. Het dagelijks ritueel rond de vaste bezigheden biedt houvast en herkenning. We ontbijten zoveel mogelijk samen, koken en eten samen om zo het leven een duidelijke (gezin)structuur te geven.

Deel deze pagina