Stichting De Appelschout heeft op 14 oktober 2022 de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status verkregen.

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting De Appelschout

RSIN/fiscaal nummer: 8605.64.630

Postadres: Schout Appelslaan 24, 5673 RM Nuenen

Beschrijving doelstelling: Het voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke- en/of meervoudige beperking. Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

Beleidsplan: zie tabblad beleidsplan.

Functies van de bestuurders: zie tabblad contact.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Op 1 maart 2020 is de woning gehuurd door stichting De Appelschout. Deze stichting is opgericht als wooncomponent om een huurovereenkomst af te sluiten met de bewoners daarnaast als zorgcomponent om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met WoondroomZorg B.V.

Vanaf medio september 2019 zijn ouders in overleg gegaan om een nieuw maar vooral kleinschalig ouderinitiatief op te richten. Op 31 oktober 2019 is dat gerealiseerd. Er is gezocht naar een woning en deze is gevonden aan de Schout Appelslaan 24 te Nuenen. Het heeft even geduurd voordat de woning geschikt was gemaakt voor bewoning door mensen met een verstandelijke beperking. Uiteindelijk hebben de bewoners op 1 maart 2020 hun intrek kunnen nemen.

Vooraf aan het wonen zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd om de bewoners met elkaar kennis te laten maken in deze setting.

Wij ondersteunen de bewoners die opnieuw geïndiceerd moeten worden met raad en daad bij het bepalen van hun zorgvraag.

Samen met WDZ zorgen we ervoor dat een goede invulling wordt gegeven aan de diverse zorgvragen van de diverse bewoners.

Om de cohesie tussen de bewoners te bevorderen organiseren we een aantal activiteiten o.a. gezamenlijk evenementen bezoeken, gezamenlijk eten koken en boodschappen doen, gezamenlijk spelletjes doen etc.

Financiële verantwoording: zie kolom, knop Financiële verantwoording

Balans 2021-2022

Balans 2022

Financiële verantwoording 2021-2022

Exploitatierekening 2022

Deel deze pagina