Woongroep en stichtingstructuur

Vanaf de start is het uitgangspunt dat alle ouders/vertegenwoordigers op alle gebieden actief meedoen in de woongroep. De kwaliteiten en uiteraard mogelijkheden van ouders worden daar ingezet waar nodig. Er wordt veel geïnvesteerd in een goede verstandhouding van ouders/vertegenwoordigers onderling, omdat onderlinge solidariteit de basis is van de woongroep. De ouders/vertegenwoordigers zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Regelmatig wordt er vergaderd over allerlei gezamenlijke zaken die de individuele bewoner overstijgen. Naast deze ouder/vertegenwoordiger groep is een bestuur actief dat momenteel bestaat uit 3 ouders.
Het bestuur neemt formeel de besluiten binnen de stichting maar raadpleegt de algemene vergadering daarover. Omdat het een kleinschalige woongroep betreft zijn ook de lijnen kort naar de directie van de zorgverlener WoondroomZorg. Buiten de geplande bijeenkomsten van 4x per jaar staan zij ten alle tijden paraat voor uitleg en advies.

Doel van stichting DE APPELSCHOUT

Het doel is: voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor onze jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

 

Splitsing zorg en wonen

De bewoners huren hun woonunit van stichting De Appelschout en sluiten hiertoe een huurcontract met deze stichting. Deze stichting huurt de woning van Mevr. L. Jakobs.

De zorg voor de bewoners wordt gefinancierd met het Persoons Gebonden Budget (PGB) en wordt (gezamenlijk) door stichting De Appelschout ingekocht bij samenwerkingspartner WoondroomZorg. Ouders/vertegenwoordigers blijven verantwoordelijk voor het eigen PGB van hun zoon of dochter, dat weliswaar collectief wordt ingezet. Maar er is in de oudergroep een grote mate van samenwerking, kennisdeling en behulpzaamheid aan elkaar. Hierbij speelt wederzijds vertrouwen en respect een rol die niet onderschat moet worden! Solidariteit is de basis voor het kunnen samenwonen in De Appelschout en individuele belangen zijn ondergeschikt aan het groepsbelang.

Bewoners sluiten een zorgovereenkomst met stichting De Appelschout. Het huurcontract dat ze met stichting De Appelschout afsluiten is hieraan onlosmakelijk verbonden.
Stopt het zorgcontract dan stopt ook het huurcontract. En visa versa.

Deel deze pagina